ما با اين هدف به وجود آمديم تا مسيح بودن عيسی را يك حقيقت اجتناب‌ناپذير برای قوم يهود در سراسر جهان نشان دهيم.
Banner

سكوت – یادآور محبت خدا

در پاییز ، یهودیان سراسر جهان عید خیمه‌ها را جشن می‌گیرند . این عید به عید سایبان‌ها یا همانگونه كه در زبان عبری تلفظ می‌شود ، سكوت نام دارد . ما این عید را در هفت روز به جا می‌آوریم ، مطابق امر خداوند كه در شریعت موسی یافت می‌شود. ما اطاعت می‌نماییم . " هفت روز در خیمه‌ها ساكن باشید ، همه متوطنان در اسرائیل در خیمه‌ها ساكن شوند . تا طبقات شما بدانند كه من بنی‌اسرائیل را وقتی كه ایشان را از زمین مصر بیرون آوردم در خیمه‌ها ساكن گردانیدم . من یهوه خدای شما هستم . " (لاویان ۲۳: ۴۲-۴۳)

اما پرسشی به ذهن ما خطور می‌نماید . چرا خداوند امر می‌فرماید كه هر سال ، هفت روز تمامی اسرائیل در تمام نسل‌ها باید در خیمه‌ها ساكن شوند ؟ خداوند می‌خواهد كه ما با زندگی در خیمه‌ها به یاد چه چیزی بی‌افتیم ، و چه چیزی را درك نماییم ؟ فكر می‌كنیم حداقل خداوند می‌خواهد كه سه چیز را به یاد آوریم . او می‌خواهد كه ما محبتش را به خاطر آوریم ، و اینكه او از چه راه‌های شگفت‌انگیزی محبتش را نسبت به پدران ما و خودمان ثابت نموده است .

او راهی برایمان مهیا ساخت تا از اسارت فرعون مصر ، نجات یابیم . ما از دست كارفرمایان ، سخت در عذاب بودیم ، پس مبالغه نیست اگر بگوییم او ما را از اسارت رهانید . او نه تنها راه فرار از اسارت را مهیا نمود ، حتی راهی را مهیا ساخت تا از مرگ دور شویم . هنگامی كه مصر را ترك نمودیم ، او راه زندگی را در صحرا برایمان مهیا نمود . او هر چه را كه برای زندگی روزمره نیاز داشتیم به ما عطا نمود . او منه را در هر روز هفته مهیا نمود و بهره مضاعفی را برای روز جمعه مهیا ساخت تا در روز سبت (شنبه) برای جمع‌آوری منه بیرون نرویم . هنگامی كه در آرزوی گوشت به سر می‌بردیم او برایمان بلدرچین مهیا كرد . هنگامی كه تشنه بودیم او از صخره برایمان آب مهیا ساخت . مطابق كتب مقدسه صندل‌هایی كه در پای ما بود در طی آن سال‌ها پاره نشدند . پس در اینجا خدایی را می‌بینیم كه آنقدر ما را دوست دارد كه برای ما همه چیز از كوچكترین نیاز تا بزرگترین نیازمان را فراهم نموده است .

او نه تنها راهی مهیا نمود تا از مرگ در مصر رهایی یابیم و نه تنها راه زندگی در صحرا را مهیا نمود . بلكه راه هدایت از میان بیابان را به ما نشان داد . او هر روز زندگی‌مان ، ما را هدایت نمود . در روز توده‌ای ابر به ما داد . در شب ، توده آتش را به ما داد . همان‌گونه كه كلام خدا برای‌مان شرح می‌دهند كه : " و چون ابر از بالای مسكن بر می‌خاست ، بنی‌اسرائیل در همه مراحل خود كوچ می‌كردند . و هر گاه ابر برنمی‌خاست ، تا روز برخاستن آن، نمی‌كوچیدند . " (خروج ۴۰: ۳۶ و ۳۷) علی رغم تمامی گناهانی كه ما مرتكب شدیم مانند پرستش گوساله طلایی ، غر‌غر‌كردن‌مان ، ناسپاسی و طغیان علیه موسی ، كتاب‌مقدس به ما می‌گوید كه : " زیرا كه در روز ابر خداوند بر مسكن و در شب ، آتش بر آن می‌بود ، در نظر تمامی خاندان اسرائیل در همه منازل ایشان . " (خروج ۴۰: ۳۸) خداوند راهی را خارج از مرگ در مصر ، راه زندگی در صحرا ، و راه هدایت از میان بیابان را مهیا نمود . چرا ؟ به خاطر محبت بی‌قیاسش ، فیضش و شفقتش ، نه به خاطر اینكه ما لیاقت داشتیم .

می‌دانید ، از یك نظر خیمه‌هایی كه ما در هنگام سكون بنا می‌كنیم یادآور خیمه " هوپّاه " (chuppah) است كه در هنگام ازدواج در زیر آن می‌ایستیم . هم خیمه ازدواج و هم خیمه سكوت تصویری از عهد محبت خدا برای ما است . همان گونه كه شوهری عروسش را محبت می‌نماید . پس آیا جای تعجب است كه هر گاه ما گناه می‌كنیم ، او مانند شوهری كه همسر بی‌وفایش به او خیانت كرده ، فریاد بر‌می‌آورد؟ اما مثل ما ، خدا ما را طرد نمی‌كند . در واقع ، او ما را می‌خواند تا برگردیم . همان گونه كه به واسطه زكریای نبی می‌فرماید : " یهوه صبایوت چنین می‌گوید : به سوی من بازگشت كنید . قول یهوه صبایوت این است و یهوه صبایوت می‌گوید: من به سوی شما رجوع خواهم نمود . " (زكریا ۱: ۳)

برای چه چیز دیگری خداوند امر می‌فرماید كه هر سال ، یك هفته را در خیمه‌ها ساكن شویم ؟ چه چیز دیگری را می‌خواهد به ما یادآوری نماید ؟ او می‌خواهد ما به یاد آوریم كه در راه هستیم و در حال مسافرت می‌باشیم . آن خیمه‌های در صحرا تنها مسكن‌های موقتی بودند . آنها برای همیشه ساخته نشده بودند . آنها ساخته شده بودند تا روزی پاره شوند . خداوند می‌خواهد به ما یادآوری نماید كه ما برای زندگی بی‌اصل و ریشه در بیابان آفریده نشده‌ایم .

سرنوشت ما این نیست كه در سرزمین بطالت برای همیشه مسكن گزینیم . بلكه ما شهروندان سرزمین موعود هستیم . برای چه چیز دیگری خداوند امر فرمود كه هر سال ، هفت روز را در خیمه به سر بریم ؟ چه چیز دیگری را می‌خواهد به ما خاطر نشان كند ؟ با این كه پذیرفتن این موضوع دشوار است ، بدون شك خداوند می‌خواهد به ما یادآوری نماید كه گناهان ما باعث شد تا ما چهل سال را در خیمه‌ها به سر بریم . چرا ما مسافرت كرده و در بیابان داخل خیمه‌ها حدود یك نسل كامل ، به سر بردیم ؟ كتب مقدسه این را برای ما بیان می‌كنند و ما باید به یاد آوریم كه خداوند چه احساسی داشت : " چهل سال از آن قوم محزون بودم و گفتم " قوم گمراه دل هستند كه طرق مرا نشناختند . پس در غضب خود قسم خوردم ، كه به آرامی من داخل نخواهند شد . " (مزمور ۹۵: ۱۰ و ۱۱) پس از یادآوری سركشی ما ، وعده بخشش خداوند در پی است . زیرا او می‌فرماید : " دل خود را سخت مسازید ، مثل مریبا ، مانند یوم مسا در صحرا چون اجداد شما مرا آزمودند و تجربه كردند . (مزمور ۹۵: ۸-۹)

این مسائل برای ما چه معنایی دارد ؟ سكوت برای ما یادآور چیست ؟ در حالی كه به خیمه‌ها فكر می‌كنیم چه چیزی را باید به خاطر آوریم ؟ ما باید محبت شگفت‌آور خداوند را به یاد آوریم . سكوت یادآور این است كه خداوند در محبتش كه برای هر كس دارد به واسطه مسیح عیسی ، مسیح یاشوا ، چه چیزهایی برای ما مهیا نموده است . اگر ما ایمان آوریم كه او به خاطر گناهان ما مرد و از مردگان قیام فرمود . عیسی راهی خارج از مرگ را به ما عطا می‌نماید . عهد جدید اعلام می‌نماید : " و ما را از قدرت ظلمت رهانیده ، به ملكوت پسر محبت خود منتقل ساخت . " (كولسیان ۱: ۱۳) عیسی از میان روزهای زندگی‌مان كه شباهت بسیاری به سرزمین بطالت دارد راهی را به ما عطا می‌نماید . عهد جدید اطمینان می‌دهد كه خداوند " همه احتیاجات شما را بر حسب دولت خود در جلال در مسیح عیسی رفع خواهد نمود . " 
(فیلیپیان ۴: ۱۹) و عیسی ما را در میان بیابان و سرگردانی زندگی‌هایمان هدایت می‌نماید . همان گونه كه خداوند به وسیله توده آتش و نوری عظیم ما را از میان تاریكی هدایت نمود . عیسی می‌فرماید : " من نور عالم هستم . كسی كه مرا متابعت كند ، در ظلمت سالك نشود بلكه نور حیات را یابد . " (یوحنا ۸: ۱۲)

اما چه چیز دیگری را ما باید از سكوت به خاطر بسپاریم ؟ اینكه ما هم در راه هستیم . این زندگی موقتی است و مقصدی جاودانی در انتهای زندگی‌مان ، در انتظار ما است . برای ما كه به مسیح عیسی ایمان داریم این مقصد حیات ابدی است . همان گونه كه دانیال نبی پیشگویی نمود كه " و بسیاری از آنانی كه در خاك زمین خوابیده‌اند بیدار خواهند شد ، اما اینان به جهت حیات جاودانی و آنان به جهت خجالت و حقارت جاودانی. " (دانیال ۱۲: ۲)

چه چیز دیگری را از سكوت باید به خاطر بسپاریم ؟ با اینكه تصدیق این مسئله دشوار است ولی باید به خاطر داشته باشیم كه بر ضد خداوند گناه كرده‌ایم ، بر ضد كسی كه آنقدر ما را محبت می‌نماید . اشعیای نبی با صراحت می‌گوید : " جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یكی از ما به راه خود برگشته بود . " (اشعیا ۵۳: ۶) پس از یادآوری سركشی ما ، وعده بخشش آمده است . " اگر به گناهان خود اعتراف كنیم ، او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاك سازد و خون پسر او عیسی‌مسیح ما را از هر گناه پاك سازد . " (اول یوحنا ۱: ۹ سپس ۷)

چرا خداوند امر فرمود تا هر سال ، ۷ روز را در خیمه‌ها به سر بریم ؟ تا تمام آن چیزهایی را كه به خاطر محبت شگفت‌انگیزش به ما عطا كرده به یاد آوریم . " زیرا خداوند آنقدر جهان را محبت نمود كه پسر یگانه خود را داد تا هر كس بر او ایمان آورد هلاك نگردد بلكه حیات جاودانی یابد . " (یوحنا ۳: ۱۶) چرا خداوند امر فرمود تا در خیمه‌ها زندگی كنیم ؟ تا به یاد آوریم كه در راهیم . كه این زندگی موقتی است كه هیچ امتحان و تجربه‌ای ماندگار نیست . مسئله این است كه ابدیت خود را پس از مرگ در كجا سپری خواهیم نمود . چرا خداوند فرمود تا در خیمه‌ها زندگی كنیم ؟ تا سركشی ما را به یادمان آورد ، و اشتیاق او را به جهت بخشش ما اگر گناه خود را اعتراف كنیم و ایمان‌مان را بر روی عیسی ، مسیح بگذاریم .

چگونه باید به تمام این یادآوری‌ها در سكوت پاسخ دهیم ؟ خداوند می‌فرماید : " امروز اگر آواز او را بشنوید دل خود را سخت مسازید ، چنانكه در وقت جنبش دادن خشم او در بیابان جایی كه پدران شما مرا امتحان و آزمایش كردند . " (عبرانیان ۳: ۷-۸)

آیا امروز آواز او را شنیدید ؟ این سكوت را به زیر خیمه محبت خدا آمده و در خیمه آمرزش او به وسیله ایمان به مسیح عیسی كه برای گناهان شما مرد و از مردگان قیام فرمود ، ساكن شوید . اگر می‌خواهید بدانید كه گناهان‌تان آمرزیده شده است ، كه آینده شما در خداوند تضمین شده است و خداوند در تمامی سرگردانی‌های زندگی‌تان مراقب‌تان خواهد بود این دعای ساده را بگویید :

" خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب ، می‌دانم كه گناهكارم و سزاوار داوری تو هستم . می‌دانم كه شایسته چیزی جز سرگردانی در بیابان این زندگی نیستم . اما ایمان دارم كه عیسی به خاطر گناهان من مرده و از مردگان قیام فرمود . به وسیله عیسی من از مرگ رهایی یافتم و راه زندگی در این سرزمین بطالت ، و هدایت او را در بیابان یافته‌ام . در نام عیسی دعا كردم . " آمین

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: