ما با اين هدف به وجود آمديم تا مسيح بودن عيسی را يك حقيقت اجتناب‌ناپذير برای قوم يهود در سراسر جهان نشان دهيم.
Banner

چـرا از شبـی كه یاشـوا این عیـد را به جا آورد ، آن تغیـیر یافـت ؟

hagada-de-pesaj-spanish-haggadah " و در زمان آینده چون پسرت از تو سوال كرده گوید كه این چیست ، او را بگو …. " (خروج ۱۳: ۱۴)

tefillinسدر عدد چهار نقش مهمی را در یهودیت ایفا می‌كند . چهار نوع سبزی را برای سكوت مهیا می‌كنیم . چهار پادشاهی در كتاب نبوت دانیال وجود دارد . چهار قسمت از تورات را در tefillin داریم و چهار رئیس خاندان داریم .

در عید پسح ما این عدد را به فراوانی می‌توانیم ، بیابیم . در دوره Seder* ما چهار فرزند پسر ، چهار جام شراب ، چهار اظهار برای توبه (خروج ۶: ۶-۷) و شاید مشهورترین چهار ، چهار پرسش می‌باشد .

Seder در طی قرون پیشرفت نموده است ، چهار پرسش متحمل تغییرات بسیاری شده و در موقعیت‌های مختلفی كه به وجود آمده اصلاح شده است . 1 برای مثال ، یك پرسش اصلی به این مسئله می‌پردازد كه چرا ما گوشت سرخ كرده یا كباب شده بخوریم . 2 پس از نابود شدن معبد ، این پرسش از بین رفت و پرسش در مورد نشستن جای آن را گرفت . امروز چهار پرسش (شاید در به جا آوردن) به وسیله جوان‌ترین عضو خانواده مطرح می‌گردد .

 • چرا امشب ، از شب‌های دیگر متفاوت است ؟
 • در دیگر شب‌ها ما شاید chometz یا نان فطیر بخوریم ، اما چرا امشب فقط matzoh ؟
 • در دیگر شب‌ها ما از همه نوع سبزی استفاده می‌كنیم ، اما چرا امشب باید فقط *maror بخوریم ؟
 • در دیگر شب‌ها ما حتی یك بار هم غسل نمی‌گیریم ، اما در این شب دو بار غسل می‌گیریم ؟
 • در دیگر شب‌ها ما نشسته یا خم شده غذا می‌خوریم ، اما امشب فقط نشسته ؟

سپس پدر داستان پسح را بیان می‌نماید . پرسش‌های دیگری نیز وجود دارد كه رابی‌ها آنها را انتخاب می‌كنند . در روح تعالیم استادان (رابی‌ها) جای تعدیل هم وجود دارد و در اینجا پرسش‌های اضافی هست كه هم كودكان و هم افراد بالغ را به تفكر وامی‌‌دارد .

matzah_tash_large_2چرا ما سه نان فطیر را با یكدیگر در یك napkin می‌گذاریم ؟

روایات مختلفی در این مورد هست . یك روایت اینگونه بیان می‌كند كه این سه نشان‌دهنده سه طبقه مردم پیشین اسرائیل یعنی كاهنان ، لاویان و اسرائیلیان هستند . روایت دیگری تعلیم می‌دهد كه اینها سمبل سه پاتریارخ یعنی ابراهیم ، اسحاق و یعقوب هستند . توضیح دیگری در این مورد می‌افزاید كه اینها نشانگر سه تاج یعنی تاج یادگیری ، تاج كهانت و تاج پادشاهی هستند .3 و گزینه چهارم این است كه دو نان فطیر نشانگر نان مضاعف هفتگی در خروج ۱۶: ۲۲ می‌باشد و نان فطیر سوم نشانگر نان فصح بنام نان محنت می‌باشد . 4 و اگر اینها باعث نمی‌شود كه عقل از سر شخص بپرد اینجا مسئله دیگری را برایتان مطرح كنم.passover-seder-plate

Seder شامی كه یهودیان به یاد خروج از مصر می‌خورند .
Maror سبزی تلخ كه به یاد تلخی زندگی یهودیان در مصر چشیده می‌شود .

رابی ابراهیم اسحاق اسپرلینگ توضیح می‌دهد كه این سه نان فطیر نشانگر 3 مقیاس از وعده غذایی خوب است كه سارا برای میهمانان فرشته گونه ابراهیم تدارك دید . (پیدایش ۱۸) . دلیل اینگونه تفسیر بر این اساس است كه طبق روایات رابی‌ها این واقعه در شب فصح اتفاق افتاده است ! 5 با وجود تمام این تفاسیر چه كسی می‌تواند بگوید كه كدام یك صحیح است یا شاید یكی دیگر هم باشد ؟

چرا نان فطیر میانی یا afikoman (قطعه كوچك نان فطیر) در طی Seder شكسته می‌شود ؟

آیا ما لاوی یا اسحاق یا تاج یادگیری یا یك تكه از كیك میهمانان یا نان محنت را می‌شكنیم ؟ یا شاید (به تعبیری دیگر) این كار سمبلی از باز شدن دریای سرخ باشد ؟6 اگر هر كدام از این تفاسیر صحیح باشد ، چرا نان فطیر را زیر بالش مخفی می‌كنیم و سپس آنرا بیرون آورده به عنوان مراسم عبادتی یهودیان به یاد بره فصح می‌خوریم ؟

امروزه قربانی پسح یا پسح ما كجاست ؟

تورات حكم می‌نماید كه بره‌ای باید در هر عید پسح به یاد اولین بره‌های قربانی شده در عید پسح ، قربانی گردد (تثنیه ۱۶: ۱-۸) . در پاسخ باید گفت بدون وجود معبد (هیكل) ما نمی‌توانیم قربانی كنیم … با این حال برخی طرف‌ دار این دیدگاه هستند كه حتی بدون وجود معبد باید در اورشلیم قربانی بگذرانیم . 7

از آنجا كه قربانی پسح ، مانند دیگر قربانی‌ها ، شامل بخشش گناهان می‌گردد ، پس مهم است كه صحیح برگزار شود . برخی فكر می‌كنند كه عید پسح كاری با بخشش ندارد . اما در سفر خروج ۱۲: ۱۳ می‌خوانیم .

" و آن خون علامتی برای شما خواهد بود ، …. و چون خون را ببینم ، از شما خواهم گذشت . " (شما را می‌بخشم) باز در سفر اعداد ۱۳: ۲۰ و اعداد ۷: ۴۶ كه در مورد قربانی گناه توضیح می‌دهد ، اضافه می‌كند كه : این اشاره به قربانی پسح دارد . ربی‌های آن زمان به پسح با احترام به عنوان انجام كفاره می‌نگریستند . و لاویان ۱۷: ۱۱ تایید می‌نماید كه " زیرا خون است كه برای جان كفاره می‌كند . " 8 امروزه ، ما فقط استخوان پا zeroah را به عنوان یادآوری قربانی پسح و تخم‌مرغ پخته شده ، chaggigah را برای یادآوری هدایای این جشن ، داریم . با این حال آیا خداوند فرموده است كه می‌توانیم از قربانی چشم‌پوشی نماییم . پس بره پسح ما امروز كجاست ؟ پاسخ به این پرسش‌ها را می‌توان در بررسی این امر كه برگزاری Seder چگونه در قرن اول تغییر پذیرفت ، یافت .

برگزاری Seder توسط عیسی و شاگردانش

" شام آخر " در واقع همان شام پسح بود و با همان شیوه و قواعد كه در Mishnah * یافت می‌شود تهیه شده بود . در گزارشات عهد جدید ما می‌توانیم نشانه‌هایی از اولین جام ، كه به عنوان جام بركت نیز معروف است . (لوقا ۲۲: ۱۷) ، شكستن نان فطیر (لوقا ۲۲: ۱۹) . جام (پیاله) سوم پیاله نجات (لوقا ۲۲: ۲۰) نشستن (لوقا ۲۲: ۱۴) charoseth *، سبزی تلخ (متی ۲۶: ۲۳) و تسبیح خداوند (متی ۲۶: ۳۰) را ببینیم .

Mishnah قدیمی‌ترین مجموعه سنن و روایات شفاهی دین یهود .
Charoseth مخلوط میوه خرد كرده و شراب كه یهودیان در مراسم عید پسح به كار می‌برند .

عیسی به طور مخصوص برای نان فطیر و پیاله سوم اهمیت خاصی قایل شده است . " و نان را گرفته ، شكر نمود و پاره كرده به ایشان داد و گفت " این است جسد من كه برای شما داده می‌شود این را به یاد من به جا آرید ." و همچنین بعد از شام پیاله را گرفت و گفت : " این پیاله عهد جدید است در خون من كه برای شما ریخته می‌شود . " (لوقا ۲۲ : ۱۹-۲۰)

متوقف ساختن قربانی معبد

مسیحیان اولیه قسمتی از اجتماع یهود به شمار می‌رفتند و تا انتهای قرن اول میلادی كه از كنیسه اخراج شدند اینگونه بود . تا زمانی كه معبد نابود شد ، این یهودیان مسیحی با یهودیانی كه به مسیح ایمان نداشتند ، خدا را می‌پرستیدند . در حقیقت جماعت‌هایی هم وجود داشت كه همگی یاشوا را می‌پرستیدند و مراسم و جشن‌های یهودی را نیز به جا می‌آوردند . در چنین شرایطی مبادله افكار امكان‌پذیر بود .

عیسی در مورد نان فطیر اعلام كرد كه : " این بدن من است . " از آنجا كه ایمان‌‌داران یهودی در آن زمان عیسی را بره پسح می‌دانستند ، پس نان فطیر برای آنان سمبلی از عیسی یعنی بره پسح بود . با نابود شدن معبد و توقف قربانی‌ها ، اجتماع بزرگی از یهودیان شاید این ایده كه نان فطیر یادآور بره است را به كار می‌برند بدون آنكه آنرا سمبلی از مسیحیت بدانند .

جشن تكه نان فطیر afikomanAfikoman

همانگونه كه قبلا اشاره كردیم ، اهمیت نان فطیر میانی و جشن مربوط به آن در پوششی از رمز و راز باقی مانده است . ریشه كلمه afikoman به تنهایی انواری را از خود روشن می‌سازد . این كلمه معمولا در یونانی epikomion (دسر) یا epikomion (خوشگذرانی) آمده است . 9

اما دكتر دیوید داوب ، پروفسور حقوق مدنی در دانشگاه آكسفورد ، ریشه آنرا aphikomenos " شخصی كه آمده است ، " 10 می‌داند . این راز هنگامی كه كسی متوجه مشابهت بسیار زیاد بین اینكه برای نان فطیر میانی (afikoman) چه روی می‌دهد و برای عیسی چه روی داد ، بیشتر آشكار می‌گردد . afikoman شكسته شده ، در یك پارچه كتانی پیچیده ، مخفی شده و بعدا باز‌آورده می‌شود . همین طور هم عیسی بعد از مرگش در پارچه‌ای كتانی پیچیده شد ، دفن گردید و سه روز بعد قیام نمود .

آیا می‌توان نتیجه گرفت كه رسم *Ashkenazic دزدیدن afikoman یك سنت رابی‌هاست در جهت تكذیب قیام عیسی ، آنها با این كار اشاره به ربوده شدن جسد عیسی از قبر می‌نمایند . این اصول بیان كننده این مسئله هستند كه جشن afikoman از یهودیان مسیحی عاریه گرفته شده و توسط اجتماع بزرگی از یهودیان به جا آورده می‌شود یعنی همان‌هایی كه استفاده از سه نان فطیر را هم عاریه گرفته‌اند .

یهودیان مسیحی مدعی هستند كه این سه نان فطیر نشان‌دهنده ذات خداست (منظور تثلیث اقدس) و afikoman كه شكسته می‌شود ، دفن شده و باز آورده می‌شود دقیقا نمایانگر عیسی‌مسیح است . اما پرسش هنوز باقی است : شما چگونه فكر می‌كنید؟

ضمیمه

 • Daube، David، صفحه 187 (دانشگاه لندن، 1956) كتاب عهد جدید و یهودیت رابی‌ها
 • Klein، Mordell،ed پسح (Leon Amiel ، 1973) صفحه 69
 • Rosen، Ceil، Moishe، مسیح در عید پسح (Moody press ، 1978) صفحه 70
 • Klein، صفحه 53
 • Sperling ، Rabbi Abraham Isaac، دلایل سنتها و رسوم یهودی (Black publishingco 1968) صفحه 189
 • Ibid
 • Klein صفحه 28
 • Morris، Leon موعظه صلیب توسط حواریون (Eerdmans، Thirded، 1965) صفحه 131 و 132
 • Gaster، Theodor Herzel ، پسح تاریخ و سنتهای آن (Abelard-Schuman، 1958) صفحه 64
 • Daube ، او كه آمد (London Diocesan Council for Christian – Jewish understanding)
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: