ما با اين هدف به وجود آمديم تا مسيح بودن عيسی را يك حقيقت اجتناب‌ناپذير برای قوم يهود در سراسر جهان نشان دهيم.
Banner

نـام : یـــهودیان بـرای عـیسی

jfj-colorsما خود را نام‌گذاری نكردیم . یك روز در یك وضعیت بحرانی ما شعاری را به وجود آوردیم تا اعلام كنیم كه یهودیان می‌توانند و بسیاری چنین كرده‌اند كه به عیسی ایمان بیاورند . این شعار ساده و رسا بود : » یهودیان برای عیسی « . ما این شعار را روی لباس‌های جین كه جوانان می‌پوشیدند طراحی كردیم . سپس ۵۰۰ پوستر را با همان شعار سه كلمه‌ای چاپ كردیم و در تمام كالج‌ها و دانشگاه‌های منطقه خلیج چسباندیم . ما پوسترها را شرح نمی‌دادیم زیرا خودشان درباره خودشان صحبت می‌كردند . ده روز بعد ما اوراق بشارتی با همین عنوان توزیع كردیم كه حركتی خلاق محسوب می‌شد . برخی فكر می‌كردند كه این شعار ، اسم ماست ، و به زودی آنان ما را با نام « یهودیان برای عیسی » شناختند .

ما باید بر روی این فاصله فرهنگی پلی ایجاد می‌كردیم . آژانس‌های بشارتی یهودی عموماً از این اصل در مورد مردم بومی غفلت می‌كردند : صید اشخاصی از قومیتی خاص ، قبیله یا بخشی از اجتماع برای مسیح و تعلیم به آنها تا در چارچوب فرهنگی خودشان به مردم خود بشارت دهند . این غفلت باعث ایجاد فاصله در میان مبشران و مردم یهودی كه می‌خواستند به آنها بشارت دهند شد . میسیونرها این انتظار را از یهودیان داشتند كه هرگاه آنان به مسیحیت روی می‌آورند مانند غیر یهودیان رفتار كنند ، مثلاً خوردن غذاهای منع شده (حرام) یا نادیده گرفتن تعطیلات یهودی ثابت می‌كرد كه آنان مسیحی هستند . با در نظر گرفتن مثال پولس كه می‌گفت یهودیان را یهودی شدم . ما شروع به استفاده از ابزاری برای بشارت شدیم كه برگرفته از فرهنگ یهودی بود .

سرودهایی را با موسیقی یهودی برای ستایش عیسی نوشتیم و در تعطیلات یهودیان مانند فصح و روز كفاره ما مسیح را به عنوان بره خدا برای كفاره ما از گناهان‌مان معرفی می‌كردیم . به جای كنار گذاشتن یهودیتمان ما برای آن ارزش قایل شدیم . این مسئله به كسانی كه می‌خواستیم به آنان بشارت دهیم نشان می‌‌داد كه مسیحی شدن به معنای ترك خدای ابراهیم ، اسحاق و یعقوب نیست و اینكه مسیح كامل كننده شریعت یهود است . باید این نقشه را ترقی می‌دادیم .

تا سال ۱۹۷۰ برای رهبران مجامع یهودی گفتن این جمله كه یهودیان به عیسی ایمان ندارند نسبتاً آسان بود . این منطق اشتباه به نظر صحیح می‌آمد زیرا ایمان‌داران یهودی به چشم نمی‌آمدند . با اینكه تعدادی از یهودیان عیسی را پذیرفته بودند ولی در كلیسا و مجامع یهودی از دادن شهادت در این مورد خودداری می‌كردند . با همكاری و استفاده از كار تیمی و انگیزه‌ای بالا توانستیم تصویری از یهودیان واقعی كه به عیسای واقعی ایمان دارند ارائه نماییم . هنگامی كه پیام خود را به تمام كشور منتقل كردیم ، هزاران نفر از ما (یهودیان ایمان‌دار) ظاهر شدند . دیگر كسی نمی‌توانست بگوید یهودیان هرگز به عیسی ایمان نخواهند آورد .

در سال ۱۹۷۳ ما مستقل شدیم . خداوند به ما رویای انجام این كار را داده بود و دیدیم كه به انجام رسید . برای تاثیر‌گذاری بیشتر ، ما نیازمند شكل جدید و متفاوتی از دیگر نهادهای بشارتی ارایه می‌كردیم . در طی ۳ سال ما بزرگترین انجمن بشارتی به یهودیان در دنیای مدرن شدیم .

ما روش‌های بشارتی آسان و قابل درك را حفظ كرده و ترویج نمودیم و همین امر باعث تاثیر‌گذاری نهاد بشارتی ما شد . پس از ۲۵ سال خدمت در این زمینه ، بسیار خرسندیم كه دیگر گروه‌های بشارتی یهودی شروع به تركیب روش‌های پایه‌گذاری شده توسط ما در شیوه بشارتی خود شده‌اند .

(از موشه روزن)
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: