ما با اين هدف به وجود آمديم تا مسيح بودن عيسی را يك حقيقت اجتناب‌ناپذير برای قوم يهود در سراسر جهان نشان دهيم.
Banner

نب ای مانند موسی

 امروزه در تمام دنیا یهودیان بیشتری به یاشوا (عیسی) ایمان می آورند . چرا ؟ چون ما دانسته ایم كه او همان مسیح وعده داده شده در شریعت موسی ، نبوت ها و نوشته ها است ، در واقع خداوند به وسیله موسی و به روش های مختلف اعلام كرد كه مسیح بسیار شبیه به موسی خواهد بود. كلام خدا را در شریعت موسی ، كتاب تثنیه باب ۱۸ آیات ۱۸ و ۱۹ بخوانیم .

" نبی ای را برای ایشان از میان برادران ایشان مثل تو مبعوث خواهم كرد ، و كلام خود را به دهانش خواهم گذاشت و هر آنچه به او امر فرمایم به ایشان خواهد گفت . "

چگونه این نبی وعده داده شده ، مسیحی كه باید بیاید ، شبیه موسی خواهد بود ؟ وقتی در مورد موسی می اندیشیم مخصوصاً در این موقع از سال ، چه به یاد می آوریم ؟ به یاد می آوریم كه خدا چگونه از موسی برای آزادی ما از اسارت فرعون مصر استفاده نمود . ما قدرتی در دست ها و بازوهای خود نداشتیم تا از زندگی در اسارت نجات یابیم . اما وقتی نزد خداوند فریاد بر آوردیم ، او موسی را به عنوان منجی برایمان فرستاد و ما را با دست قوی و بازوی پر قدرت خویش از دست فرعون نجات بخشید .

موسی چه كار دیگری انجام داد ؟ او درباره خدا به ما تعلیم می داد و برای ما نزد خدا شفاعت می كرد . موسی میانجی ما بود . امروزه ما یهودیان فكر می كنیم به واسطی میان خودمان و خدا نیاز نداریم . در حالی كه پدران ما به موسی التماس می كردند تا در میان خدا و قومش بایستد . در قسمتی كه در بالا خواندیم به یاد ترس و وحشتی می افتیم كه به قلب های پدران ما هجوم آورده بود ، هنگامی كه پس از نجات از مصر در كوه حبرون در حضور خدا ایستاده بودند . در آن هنگام پدران ما از موسی این درخواست را كردند : " تو به ما سخن بگو و خواهیم شنید ، اما خدا به ما نگوید مبادا بمیریم . " (خروج ۲۰ : ۱۹) هر شخصی می داند كه نمی توان با گناه و ناپاكی در حضور خدای قدوس و عادل ایستاد . پس به موسی التماس كردند تا میانجی آنها باشد . عمل دیگری كه موسی انجام داد چه بود ؟ او شریعت را به ما داد . این در حالی است كه كلام خدا می فرماید روزی خواهد آمد كه ما شریعتی جدید و عهدی جدید را دریافت خواهیم نمود . خداوند توسط ارمیای نبی برای ما بیان می نماید كه : " اینك ایامی می آید كه …. عهد تازه ای خواهم بست …. شریعت خود را در باطن ایشان خواهم نهاد و آن را بر دل ایشان خواهم نوشت …. چونكه عصیان ایشان را خواهم آمرزید و گناه ایشان را دیگر به یاد نخواهم آورد . " (ارمیا ۳۱: ۳۱-۳۴)

اما موسی كار دیگری هم انجام داد – كاری كه بیانگر عمق محبتش بود . پس از اینكه قوم یهود به وسیله پرستش گوساله طلایی مرتكب گناه شدند ، موسی خواست تا زندگی خودش را به عنوان جریمه (تاوان) برای گناه آنان به خداوند تقدیم نماید . او به خداوند التماس كرد : " الان هرگاه گناه ایشان را می آمرزی و اگر نه مرا از دفترت كه نوشته ای محو ساز . " (خروج ۳۲: ۳۲)

از زمان موسی تا به حال چه كسی جان خود را تقدیم نموده تا مردم را از اسارتی بزرگتر از اسارت یهودیان در مصر برهاند ؟
از زمان موسی تا به حال چه كسی به عنوان واسط و میانجی در مورد خدا به ما تعلیم داده و نزد خدا برای ما شفاعت نموده است ؟
از زمان موسی تا به حال چه كسی شریعتی جدید و عهدی جدید به ما داده است ؟
و از زمان موسی تا به حال چه كسی زندگی خود را به عنوان قربانی برای گناهان ما تقدیم نموده است ؟
با اینكه از زمان موسی تا به حال منجیان بسیاری بوده اند حتی میانجی و شفاعت كننده هم وجود داشته است ، ولی هیچكدام اعلام نكرده اند كه مانند موسی ، منجی ما ، شفیع ما ، دهنده عهدی جدید به ما و قربانی برای گناهان ما هستند . از زمان موسی ، هیچ كس شبیه به او نبوده ، به جز یك نفر كه همان عیسی باشد .

عیسی آمد تا ما را از اسارت گناه و مرگ نجات بخشد . عیسی خداوند ""ما را از قدرت ظلمت رهانیده ، به ملكوت پسر محبت خود منتقل ساخت . "(كولسیان ۱: ۱۳) عیسی ، زمانی كه بر روی زمین در میان ما ساكن بود درباره خدا به ما تعلیم داد و در حضور خدا برای ما شفاعت نمود . "و اكنون زنده است تا شفاعت ما را بكند ." (عبرانیان ۹: ۲۵) در شب فصح عیسی تكه ای ماتسا و پیاله نجات را بلند كرد – هر دوی اینها سمبل بره فصح بودند – و به شاگردانش فرمود : "این است بدن من …. این است خون من در عهد جدید كه در راه بسیاری به جهت آمرزش گناهان ریخته می شود . " (متی ۲۶: ۲۶ و ۲۸)

عیسی برای گناهان ما مرد و از مردگان قیام نموده زندگی خود را به عنوان فدیه گناهان بشر فدا كرد . ما هم مانند پیروان هم عصر عیسی ، او را همان یافتیم كه موسی و انبیا در موردش نوشته بودند ، همان كسی كه موسی پیشگویی كرده بود پس از او می آید . ما مسیح یاشوا را همان عیسی مسیح یافتیم . و همانگونه كه خداوند از طریق موسی به ما امر فرمود تا به سخنان مسیح گوش دهیم ما هم شنیده ایمان آورده و اطاعت می نماییم .

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: