ما با اين هدف به وجود آمديم تا مسيح بودن عيسی را يك حقيقت اجتناب‌ناپذير برای قوم يهود در سراسر جهان نشان دهيم.
پسح

شهادت های ایمان داران یهودی از ایران

بيشتر بخوانيد

نبوت ها در كتب عبرانی

بيشتر بخوانيد

اعـــياد يـــهودی

بيشتر بخوانيد